Bepalings en Voorwaardes

Lees asseblief die volgende reëls en regulasies noukeurig. Deur te registreer as ´n lid van Sprinbok Casino en weddenskappe te plaas in die Casino, aanvaar jy ten volle en verstaan jy dat die volgende bepalings en voorwaardes van toepassing is.

Deur enige van ons promosionele aanbiedinge te aanvaar en daarme te speel, bevestig die lid dat die promosionele bepalings en voordele gelees, uitgedruk en verstaan is, en dat hy daartoe instem.

 1. Springbok Casino is beperk tot individue wat reeds die wettige ouderdom is, en wat inwoners is van jurisdiksies waar die gebruik van Springbok Casino en sy speletjies nie verbied word volgens wet nie. Alle Springbok Casino speletjies word ongeldig geag waar dit deur die wet verbied word. Minderjariges word streng verbied om te speel.
 2. Springbok Casino is ´n ware geld casino; daarom word alle spelers se wengeld en verliese in ware geld betaal. Spelers wat verkies om slegs vir pret te speel kan in hul rekening inteken onder “fun mode”.
 3. Springbok Casino monitor alle casino speletjies ten alle tye. Daarvolgens het Springbok Casino die vermoë om elke hand/gooi/slotmasjientrekking/spin van elke speler en elke spel op te spoor en te hersien.
 4. Indien enige spel ten enige tyd ontkoppel en/of onderbreek word, behoort die situasie op daardie punt van onderbreking, en die uitslae van die vorige spel vertoon word wanneer die speler weer die spel begin. Indien die speler ontkoppel word van die casino se bediener in die middel van ´n spel, sal die speler in staat wees om aan te gaan en daardie spel te voltooi asof die speler nooit weg was nie. Indien die casino se bediener nie die speler se weddenskap ontvang het nie, sal die speler se balans nie verminder het nie en sal die speler die uitslag van die vorige weddenskap sien.
 5. Springbok Casino wend elke poging aan om die veiligheid van sy kliënte ten volle te verseker. Nietemin, sekere onverwagte gebeure is buite Springbok Casino se beheer. In die geval van ´n ontkoppeling tussen die speler en die casino vir watter rede ookal, sal Sprinkbok Casino nie aanspreeklik gehou word vir enige verliese wat gelei mag word nie. Die balans van ´n speler se rekening sal ten alle tye op die Springbok Casino se spel-bediener aangeteken word.
 6. Enige dispuut moet aan die Springbok Casino gestuur word via e-pos binne een (1) uur vanaf die gebeurtenis in dispuut.
 7. Deur die gebruik van Springbok Casino se sagteware, stem spelers in om deur die volgende gebonde te wees: Spelers sal die Maatskappy, sy werknemers, beamptes, direkteure, lisensiehouers, verspreiders, groothandelaars, affiliasies, filiale, advertensie, promosie of ander agenskappe, media vennote, agente en kleinhandelaars skadeloos ag, en die bogenoemde ten volle vrywaar van enige en alle kostes, uitgawes, laste en skade wat hoegenaamd mag voortkom as ´n gevolg van ´n speler se;
  1. inskrywing, gebruik, of hergebruik van die webblad,
  2. die gebruik van enige materiale op die webblad,
  3. inskrywing, gebruik, of hergebruik van die Casino Bediener,
  4. deelname in die Spel, of,
  5. die aanvaarding van enige prys.
 8. Spelers sal nie deelneem aan die Speletjies, ´n rekening oopmaak, gebruik of hergebruik, die Webblad of die Casino binnegaan, of enige prys aanvaar indien die speler nie ten volle verstaan, instem tot, en ´n party daartoe word nie, en sal, sonder uitsondering, alle reëls, regulasies, bepalings en voorwaardes hierin nakom, en sodoende mag die reëls, regulasies, bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd verander. Spelers sal van tyd tot tyd die Bepalings en Voorwaardes wat op hierdie webblad geplaas is nagaan teen ´n koers van ten minste een keer ´n maand.
 9. Lede word slegs toegelaat om een aktiewe rekening op ´n slag te hê. Wengeld sal slegs betaal word aan spelers wat net EEN rekening het. Alle wengeld sal ONGELDIG verklaar word vir spelers met meer as een aktiewe rekening. Springbok Casino laat slegs EEN rekening toe per rekenaar, huishoud en IP-adres, tensy Springbok Casino andersins toestemming gee.
 10. Indien ´n lid sy rekeningnommer en/of wagwoord weggee, deel of verloor, sal Springbok Casino nie verantwoordelik gehou word vir enige eise as gevolg van, of aangaande daardie rekening nie. Lede is alleenlik verantwoordelik vir hulle rekening transaksies en moet hulle rekening informasie streng vertroulik hou.
 11. Die persoonlike identiteit en informasie van alle lede sal vertroulik gehou word. Springbok Casino sal nie die weddenskapgeskiedenis van enige lid rapporteer nie.
 12. Spelers is alleenlik verantwoordelik vir enige toepasbare belasting op enige wengeld of pryse gewerf vanaf Springbok Casino.
 13. Springbok Casino behou die reg voor, in hul uitsluitlike diskresie en sonder om hul spelers in kennis te stel, om nuwe aktiwiteite of speletjies by die Casino te voeg of om enige Casino aktiwiteit of speletjie op enige tyd te beëindig.
 14. Deur enige wengeld of pryse vanaf Springbok Casino te aanvaar, gee spelers toestemming dat hul name en fotos vir advertensies en promsionele doeleindes gebruik mag word, sonder enige bykomende vergoeding, behalwe waar dit teen die wet is.
 15. Alle kontant onttrekkings sal onderworpe wees aan ´n oudit voor dit verwerk sal word. Spelers moet ´n afdruk van hul identiteitsdokument, bewys van adres, afdruk van kredietkaarte en/of ander toepaslike dokumentasie voorsien wanneer hulle ´n krediet onttrekking doen. Die bewys van identiteit moet by die geregistreerde voornaam en van pas. Indien ´n speler dit nie binne 4 weke vanaf ons versoek kan verskaf nie, mag hy uit sy rekening gesluit word en enige wengeld en/of kontant onttrekkings nietig verklaar word.
 16. Betalings sal altyd teruggestuur word na die verwerker waardeur die deposito’s gemaak is, waar moontlik. Springbok Casino behou die reg voor om die finale besluit te neem deur watter uitbetalingsmetode kliënte hul uitbetalings gaan ontvang.
 17. Indien´n deposito nie ten minste een keer deurgespeel is voor die speler ´n uitbetaling eis nie, sal ´n administrasiefooi van 15% gehef word.
 18. Die maksimum uitbetaling per kliënt per week is R25 000. Springbok Casino behou die reg voor om hoër wenbedrae oor ´n tydperk van verskeie weke uit te betaal.
 19. Springbok Casino behou die reg voor om spel en/of betaling te weerhou van enige party wat Springbok Casino ag as bedrieglik. Springbok Casino mag diensfooie vir enige rekening hersien vir dienste gelewer aan enige bedrieglike rekening. Springbok Casino vereis dat enige deposito ten minste een keer deurgespeel moet word voor dit onttrek kan word, anders mag Reël 17 hierbo van toepassing word.
 20. Springbok Casino behou die reg voor om op enige tyd ´n speler se lidmaatskap te kanselleer, sonder kennisgewing. Enige balans in jou rekening sal onmiddellik terug na jou persoonlike rekening gekrediteer word. Daarbenewens behou Springbok Casino die diskresionêre reg voor om enige wengeld ongeldig te verklaar en enige balans te weerhou wat in ´n speler se casinorekening is, onder enige van die volgende omstandighede.
  1. As daar enige bewyse is dat ´n speler meer as een aktiewe rekening het vir die Casino;
  2. As die naam op ´n speler se casinorekening nie dieselfde is as die naam op die kredietkaart(e) waarmee aankope in die casinorekening gemaak is nie;
  3. As die naam op ´n speler se casinorekening nie dieselfde is as die naam van die begunstigde eienaar van die finansiële toestel wat gebruik is om die deposito te maak nie;
  4. As ´n speler deelneem aan ´n casino promosie en uitbetaling eis voordat hy aan die vereistes van daardie spesifieke promosie voldoen het;
  5. As ´n speler foutiewe of misleidende registrasie inligting verskaf;
  6. As ´n speler nie die wettige ouderdom is nie;
  7. As ´n speler woonagtig is in ´n jurisdiksie waar deelname in die Spel volgens wet verbied word;
  8. As ´n speler toegelaat het (doelbewus of onbedoeld) dat enige iemand anders speel met sy casinorekening;
  9. As ´n speler nie by die Casino gespeel het op ´n individuele basis slegs vir persoonlike vermaak nie (met ander woorde hy speel in ´n professionele kapasiteit of saam met ander spelers as deel van ´n klub, groep, ens.);
  10. As ´n speler enige van sy aankope in sy casinorekening omgekeer of teruggehef het;
  11. As ´n speler gevang word wanneer hy kul, of as dit deur Springbok Casino vasgestel word dat hy ´n stelsel of masjien gebruik het, of ´n bykomende rekenaar, addisionele sagteware of enige iets anders. Daarbenewens, enige stelsel wat gebruik word om die natuurlike ewekansigheid van ons stelsels te omseil, of data bymekaarmaak vanaf of na die spel-bediener vir analiseringsdoeleindes gedurende spel vir ware geld.
 21. Kliënte word daaraan herinner om ´n kopie uit te druk van alle transaksionele data, reëls, betalingsmetodes en kansellasie/terugbetalingsmetodes om enige wanopvattings op ´n latere stadium te vermy.
 22. Springbok Casino behou die reg om die finale besluit oor transaksiemetodes te maak. Springbok Casino mag besluit wat as ´n gekwalifiseerde transaksie geld op ´n transaksionele basis. Spelers stem in dat hulle geen eis tot regte mag maak, ten eniger tye nie.
 23. Springbok Casino behou die reg voor om enige reëls te verander of promosies te kanselleer op hul eie diskresie.
 24. Slegs rekeninge vanaf die volgende lande sal toegelaat word om ´n bonus te delg: Suid-Afrika, Namibië, Swaziland, Lesotho en Mosambiek.

 

Promosionele Bepalings en Voorwaardes:

 

 1. Een Bonus bedrag per rekening, kliënt, huishoud, gedeelde rekenaar, gedeelde IP-adres.
 2. Nuwe rekeninge (Nuwe speler rekeninge) word gedefinieer as rekeninge wat oopgemaak is deur nuwe spelers wat nog nooit op enige stadium ´n rekening by Springbok Casino oopgemaak het nie.
 3. Bonusse wat betrekking het op nuwe rekeninge is bonusse wat gegee is ná spelers se eerste deposito in hul Springbok Casino rekening.
 4. Springbok Casino kan ter enige tyd ander promosies bied vir nuwe rekeninge. Slegs een nuwe speler promosie koepon kan gedelg word per nuwe speler rekening op een slag.
 5. Promosies is slegs vir ´n beperkte tydperk beskikbaar en Springbok Casino behou die reg voor om enige promosie op enige tyd sonder kennisgewing te beëindig. Promosies mag nie gekombineer word nie, tensy spesifiek aangedui.
 6. Springbok Casino behou die reg voor om verdere dokumentasie aan te vra en/of om bonus bedrae te weerhou.
 7. Om bonus betalings te ontvang, moet alle casino rekeninge ´n geldige e-posadres en telefoonnommer hê.
 8. Die minimum bonus bedrag vir ons deposito koepon kodes is R20; die maksimum bonus bedrag is R100, tensy anders aangedui. Die koepon kodes is slegs geldig vir een deposito (tensy anders aangedui). Die koepon kode moet ingetik word voor die deposito gemaak word, en kan nie ná die tyd na die kliënt se rekening gekrediteer word nie.
 9. Weddenskap vereistes vir ons deposito bonus koepons is 30 maal die totaal van die deposito plus die bonus, tensy anders aangedui. Weddenskap vereistes moet vervul word vir elke deposito bonus wat gebruik word. Hierdie reël sal slegs nietig verklaar word nadat die kliënt se balans weer R0 bereik het.
 10. Die volgende speletjies kan gebruik word om die weddenskap vereistes te vervul vir alle bonusse (deposito en nie-deposito): 7 Stud Poker, Bingo speletjies, European Slot Poker, Keno, Pai Gow Poker, Krapkaarte en alle Slotmasjien speletjies tensy anders aangedui.
 11. Enige weddenskappe wat gemaak is op uitgesluite speletjies voor die weddenskap vereistes voltooi is, sal lei tot die ongeldig verklaring van die bonus en enige wengeld.
 12. Weddenskap vereistes vir ons nie-deposito koepons is 60 maal die bonus, tensy anders aangedui.
 13. Enige gratis geld wat gegee word wat nie ´n deposito vereis nie, b.v. ´n Nie-Deposito Koepon, lojaliteitsbonus, BBP bonus, “vanity” kaart, bestuurdersdeposito, kompetisie/toernooi pryse, vergoedingsbonus, ongeriefsbonus, verjaarsdagbonus, ens. (tensy anders aangedui) sal ´n maksimum uitbetaling hê van 5x die bonus bedrag, b.v. R50 gegee; maksimum uitbetaling = R250 (Willekeurige Boerpotte ook ingesluit). Hierdie reël geld ook wanneer ´n kliënt se balans positief is wanneer hy die nie-deposito delg. Nadat die bonus gedelg is, sal die reël slegs ongeldig verklaar word nadat die kliënt se balans weereens R0 bereik het.
 14. Enige nie-deposito bonus wat ontvang word moet binne een maand van onvangs gedelg word. In die geval van ons verjaarsdag bonusse, tot en met een maand ná die geboortedatum.
 15. Elke keer as jy R10 verwed op enige speletjie, verdien jy 1 Komplimentêre Punt (Comp Point). 100 Punte = R1. (Behalwe op die Speletjie van die Maand waar jy jou Comps kan verdubbel, en slegs R5 weddenskappe hoef te plaas.) Die minimum hoeveelheid Comp Points wat gedelg kan word is 100. BBP kliënte verdien meer Comp Points vir elke weddenskap wat hulle maak, volgens die speler se BBP groep.
 16. Indien die bostaande bepalings en voorwaardes nie nagekom word nie, sal dit gesien word as promosionele misbruik, en sal die bestuur van Springbok Casino die diskresionêre reg hê om die volgende stappe teen sulke misbruikers te neem: Alle balanse/uitbetalings sal ongeldig verklaar word. Speler rekeninge wat misbruik word moet getermineer word sonder versuim. Spelers wat uitgevang word dat hulle promosies misbruik mag verhoed word om enige verdere promosionele aanbiedinge te ontvang by die casino.
 17. Bonusse word op ´n gereëlde basis beskikbaar gestel by Springbok Casino. Hierdie word aangebied as ´n belonging aan al ons gereëlde en lojale/BBP spelers. Nietemin, enige speler wat gevind word om hierdie promosies te benut, maar nie in die gees waarin dit gegee is nie, mag uitgesluit word.
 18. Elke bonus moet ten volle deurgespeel word voordat uitbetalings aangevra mag word. Enige vroegtydige uitbetalingsaanvrae sal geweier word, en die weddenskapvoorwaardes vir die vorige bonus of bonusse moet voltooi word.
 19. Die wengeld vanaf Gratis Spins (Free Spins) moet 60 maal die aanvanklike Free Spins waarde in ZAR verwed word, voor ´n ontrekking gemaak kan word. ´n Maksimum van 5 maal die aanvanklike Free Spins waarde in ZAR kan onttrek word. Free Spins word altyd beperk tot een spesifieke speletjie. In die geval van Free Spins én ´n deposito bonus, moet die Free Spins voltooi word by die spesifieke speletjie voordat enige ander speletjie gespeel kan word met die deposito bonus. Die Free Spins verander nie die bepalings en voorwaardes van die deposito bonus nie.
 20. Neem asseblief kennis dat kliënte wat nog geen deposito gemaak het nie, slegs een keer gratis bonus wengeld kan eis.
 21. Kliënte wie se laaste deposito ouer as drie maande is en ´n gratis bonus eis, is nie geregtig om ´n uitbetaling te kry nie.
 22. Wengeld wat gemaak is op gekoppelde rekeninge wat dieselfde aanbiedinge gebruik, sal outomaties ongeldig verklaar word en dus van die rekeninge verwyder word.
 23. Die maksimum weddenskap reël vir alle bonusse = R100.00. Enige wengeld plus bonusbedrae wat vanuit sulke weddenskappe spruit sal nietig verklaar word.
 24. Kliënte kan nie veelvoudige gratis bonusse/free spins-aanbiedinge agtereenvolgens delg nie: Wanneer ´n kliënt twee of meer bonusse gebruik sonder om ´n ware geld deposito tussenin te plaas, behou die bestuur die reg om enige bonusse en wengeld ongeldig te verklaar.

 

Slotmasjien Toernamente Bepalings en Voorwaardes:

 

 1. Die Toernament se Koop-in sal vanaf die balans van jou Ware Geld Rekening (Real Money Account) afgetrek word. Bonusse kan nie gebruik word vir Koop-in vir Slotmasjien Toernamente nie.
 2. Die Springbok Casino Bepalings en Voorwaardes is van toepassing op die Slotmasjien Toernament se Koop-in. As jy die speelbare balans gebruik wat met ´n nie-deposito bonus gemaak is om vir ´n toernament in te skryf, sal die maksimum uitbetaling van 5 maal die bonus toegepas word op enige toernament wengeld.
 3. Gratis Gooi Toernamente (Free Roll Tournaments) is slegs vir klënte wat deposito’s maak. Indien ´n kliënt nog nooit ´n deposito gemaak het nie, kan hulle nie in aanmerking kom vir ons Free Roll Tournaments nie.
 4. Spelers wat uit bonusuitbetalings gesluit word kan nie vir enige Slotmasjien Toernamente inskryf nie .
 5. Indien jy gedurende die toernament spel vanaf die sisteem ontkoppel word, sal die volgende reëls geld: As jy ontkoppel word gedurende die spel, sal die slotmasjien nie vir jou onthalwe spin nie. As jy herkoppel word binne die toernooi tyd, kan jy voortgaan om te speel in die toernament. As jy nie kan herkoppel nie, sal jou Win Box totaal onveranderd bly, en die bedrag ten tye van die ontkoppelling weerspieël.
 6. In die geval dat ´n slotmasjien toernament gekanselleer word, sal die Koop-in in die speler se rekening terugbetaal word.
 7. Vir uitgesoekte toernamente is daar toevoegings (Add-Ons) beskikbaar. Pryse, waardes en kommissie fooie (rake) is veranderlik en word deur Springbok Casino bepaal. ´n Maksimum van 100 Add-Ons per speler per toernament is beskikbaar.